«55 GB քֆուր ձեզ». Մկրտիչ Արզումանյան

2171 : դիտում
Հրապարակվել է : 2018-May-06

Մկրտիչ Արզումանյանը գրում է

Ասել ՈՉ և ապրել ժողովրդի ատելության մեջ։
55 ՈՉ … 55GB քֆուր։
Չենք հանձնվում! Մնաց 7օր: